• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Najciekawsze koncepty samochodowe z targów motoryzacyjnych.

Prawo zmienia się w pewnym sensie cały czas – dzisiaj wiemy, w jaki sposób to wygląda, a w jaki sposób kwestie i spory prawne wyglądały uprzednio? Niegdyś proces wprowadzał się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczęcią książęcą, który w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok oryginalnie był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom internetowym wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia czy też zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje nadal.

1. Tutaj

2. Wejdź

Co to jest turbodoładowanie?

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.